Polityka prywatności i plików cookies

Przez kogo i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe podawane nam przez Ciebie podczas rejestracji i korzystania ze strony internetowej http://dobry-audiobook.pl są przetwarzane przez:

Lidia Nagiecka „QES Agency”, ul. Portowa 2J, 03-197 Warszawa, NIP: 829228248, REGON: 015237615, Wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 384870,która jest administratorem tych danych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, które zostają nam powierzone przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
 • w celu realizacji składanych przez Ciebie zapytań ofertowych oraz zamówień na produkty znajdujące się w ofercie księgarni internetowej dobry-audiobook;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • jeżeli nie wyrazisz sprzeciwu na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie
  Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizację dokonanych zakupów w księgarni internetowej dobry-audiobook.

Powierzając nam swoje dane osobowe, mają Państwo prawo wglądu, żądania aktualizacji lub ich usunięcia.

Zasady bezpieczeństwa

Dobry-audiobook zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym chroniącym przed bezprawnym przetwarzaniem danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzenia. Dbamy, aby informacje osobowe zawsze były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem
  do zastrzeżenia udostępniania,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy pamiętać o:

 • ustanowieniu loginu i hasła do konta Klienta,
 • każdorazowym wylogowaniu się po zakończonych zakupach.
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy,
 • korzystaniu z programów antywirusowych,
 • korzystaniu ze strony i księgarni internetowej bonito.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów,
 • nie zapamiętywaniu danych na.

Pliki cookies – Informacje techniczne

Podczas korzystania z księgarni internetowej dobry-audiobook na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania
z księgarni internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka lub schowka.

Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez z księgarni internetowej dobry-audiobook wykorzystywane są poniższe rodzaje cookies:

 • Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania z księgarni internetowej
 • Cookies stałe – przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich samodzielnego usunięcia.
 • Cookies Google – przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub
  do momentu ich samodzielnego usunięcia.

Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

 • niezbędne do działania księgarni internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie księgarni dobry-audiobook, logowanie, nawigowanie oraz dokonywanie zakupów.;
 • zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie księgarni internetowej dobry-audiobook;
 • statystyczne;
 • funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji. Dzięki nim nie ma potrzeby  każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
 • społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook.

Co należy zrobić, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Przeważnie ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie tych plików należy dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w księgarni internetowej lub innym sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Ustawienia przeglądarki urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają,
że zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.