Autor admin

Baku, Moskwa, Warszawa – konkurs dla czytelników bibliotek.

Zasady „Konkursu na najlepszą recenzję książki <<Baku, Moskwa, Warszawa>>”, autorstwa Marcina Michała Wysockiego.

1/ Organizacja konkursu:

a/ Konkurs jest organizowany przez wydawcę – Qes Agency (www.qesagency.pl) z myślą o czytelnikach bibliotek.

b/ Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 1 do 30 września 2020 r. w bibliotekach, wypożyczalniach oraz klubach dyskusyjnych.

c/ Nagrodą w konkursie jest Tablet z funkcją czytnika e-book Wi-Fi, 7 cali, pdf, ePub, Adobe DRM, z możliwością czytania w nocy + pakiet 633 książek (ebook, wgranych do urządzenia).

d/ Wydawca na swój koszt dostarczy do bibliotek materiały promujące konkurs w postaci plakatów, fragmentów książki, skanu okładki oraz ulotek w formie elektronicznej, bądź (na życzenie) papierowej.

e/ Uczestnicy konkursu  mogą przesyłać swoje prace drogą mailową na adres: qes@qesagency.pl do 30 września 2020 roku.

f/ W dniu 5 października 2020 roku zbierze się komisja złożona z trzech osób: wydawcę, autora oraz współpracownika wydawcy, która wyłoni zwycięzcę.

g/ Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.qesagency.pl, w zakładce aktualności, w dniu 6 października 2020 r. W ślad za nim informacja ta pojawi się na stronach internetowych bibliotek.

h/ Zwycięzca otrzyma informację o wygranej drogą mailową wraz z prośbą o podanie danych umożliwiających rozliczanie podatkowe oraz dostarczenie nagrody.

i/ Koszty nagrody, w postaci czytnika oraz podatku od wygranej, pokryje wydawca.

2/ Warunki przystąpienia do konkursu:

a/ Warunkiem uczestnictwa biblioteki w konkursie jest:

  • przystąpienie do niego przed dniem 30 czerwca 2020 r.
  • nadesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: qes@qesagency.pl
  • przekazywanie informacji o konkursie na stronie internetowej biblioteki
  • umieszczenie w widocznych miejscach placówki plakatów oraz udostępnienie czytelnikom ulotki na temat  książki

3/ Zakup książek
Dodatkowo oferujemy bibliotekom możliwość zakupu książek bezpośrednio od wydawcy w promocyjnej cenie  21 zł brutto/szt.

Książki są też dostępne u naszych dystrybutorów: Azymut, Gandalf, Bonito, Dressler, Ateneum.

Zakup książek nie jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

4/ Spotkania autorskie

Na życzenie bibliotek, których czytelnicy wyrażą duże zainteresowanie konkursem, wydawca zobowiązuje się zorganizować bezpłatne spotkanie autorskie. W zależności od sytuacji epidemicznej – online, bądź osobiste. Przy sprzyjających okolicznościach, może zostać połączone z wręczeniem nagrody zwycięzcy konkursu.