Autor admin

# Portal randkowy – konkurs dla czytelników.

Zasady „Konkursu na najlepszą recenzję książki <<# Portal randkowy>>”, autorstwa Marcina Michała Wysockiego.

1/ Organizacja konkursu:

a/ Konkurs jest organizowany przez wydawcę – Qes Agency (www.qesagency.pl) z myślą o czytelnikach bibliotek.

b/ Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 1 grudnia 2020 do 28 lutego 202 r. w bibliotekach,

oddziałach i klubach bibliotecznych (czytelniach, wypożyczalniach, Dyskusyjnych Klubach Książki), a także placówkach kultury (domy kultury, kluby kultury), księgarniach i antykwariatach [Placówki], które do niego przystąpią zgodnie z zasadami, opisanymi w pkt.1 i 2 Regulaminu.

c/ Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnictwa oraz promocja książki #Portal randkowy.

d/ Konkurs jest przygotowany z myślą o czytelnikach, którzy po zapoznaniu się z przedmiotową publikacją, prześlą w regulaminowym terminie swoją opinię o niej w postaci recenzji na adres mailowy Wydawnictwa (qes@qesagency.pl). Przedmiotowa recenzja może mieć dowolną formę i wielkość. Komisja oceniająca weźmie pod uwagę głównie takie jej przymioty, jak: styl, język, oryginalność i pomysł jej autora.

e/ Wydawca na swój koszt dostarczy do Placówek materiały promujące Konkurs w postaci plakatów, które następnie zostaną wywieszone przez Placówki w ich lokalach, w widocznym dla odwiedzających je osób miejscu. Wszystkie Placówki otrzymają te materiały w formie elektronicznej, a te, które złożą drogą mailową zapotrzebowanie, także w wersji papierowej.

f Placówki będą publikowały na swoich stronach internetowych cykliczne informacje od organizatorów Konkursu, mające na celu przypominanie o akcji i aktywizację uczestników. Informacje te będą przesyłane do Placówek drogą mailową.

g/ Po zakończeniu Konkursu, tj. w dniu 1 marca 2021 roku, zbierze się komisja złożona z trzech osób: Wydawcę, Autora oraz współpracownika Wydawcy, która wyłoni jego laureatów.

h/ Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Wydawcę na jego stronie internetowej w dniu 8 marca 2021r. Placówki zobowiązują się do publikacji wyników Konkursu na swoich stronach internetowych.

i/ Koszty nagród dla zwycięzców w postaci czytnika do ebooków, audiobooków produkowanych przez Wydawcę oraz upominków książkowych wraz z podatkiem za osoby obdarowane ufunduje Wydawca.

j/ W ramach uroczystego zwieńczenia Konkursu, Autor wręczy osobiście nagrody laureatowi oraz osobom wyróżnionym, a także spotka się z czytelnikami, w tym z uczestnikami Konkursu, w wybranych i uzgodnionych z Placówkami miejscach oraz terminach – o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju. Przyjazd Autora będzie w tym przypadku bezpłatny.

 

2/ Warunki przystąpienia do konkursu:

a/ Warunkiem uczestnictwa Placówki w Konkursie jest przyjęcie niniejszych zasad i poinformowanie Wydawcy o przystąpieniu do niego drogą mailową.

b/ Placówki zobowiązują się do bieżącego przekazywanie informacji o Konkursie przekazywanych im przez Wydawcę drogą mailową, na swojej stronie internetowej.

c/ Placówki biorące udział w Konkursie, zawieszą w dostępnych miejscach w swoich lokalach plakaty na temat Konkursu, które będą widoczne w całym okresie jego trwania.

d/ Placówki mogą zaopatrzyć się w Książki bezpośrednio u Wydawcy w cenie 21zł/szt., lub u wybranego dostawcy. Posiadanie Książek nie jest warunkiem przystąpienia do Konkursu.

e/ W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy Książki, którzy korzystają z usług Placówek biorących udział w Konkursie.

Autor admin

Konkurs na najlepszą recenzję książki „Baku, Moskwa, Warszawa” autorstwa Marcina Michała Wysockiego rozstrzygnięty!

Drodzy czytelnicy!

Napłynęło wiele interesujących prac z całej Polski. Po długiej i gorącej naradzie, jury wyłoniło zwycięzców:

1/ Nagrodę główną otrzymuje Joanna Baranowska z warszawskich Bielan.
Jej praca jest nie tylko wyśmienicie napisana, lecz także nawiązuje do rodzinnych związków z opisywanym w książce regionem, a także złożoną historią Sadika Aszurowa. Bardzo dziękujemy za ten głos. Recenzję Pani Joanny prezentujemy na końcu tej wiadomości.
2/ Ponadto przyznaliśmy dwa wyróżnienia specjalne dla czytelniczek: Eweliny Cenarskiej z oraz Joanny Kucharskiej. Aktualnie jeszcze nie wiemy z jakich pochodzą miejscowości, gdyż posiadamy jedynie ich adresy mailowe, ale liczymy, że wkrótce się do nas odezwą i umówimy się na uroczyste wręczenie książkowych upominków. W obu przesłanych nam przez Panie recenzjach, jury doceniło zarówno styl, jak i zawartość merytoryczną.
3/ Oprócz wcześniejszych laureatów, wyróżniono także prace następujących osób (kolejność losowa): Karola Pietrzaka, Małgorzaty Czarneckiej i Marianny Krakus z Kalisza, Michała Jarzyny z Sulejówka, Julity Tabor z Wesołej, Elwiry Izdebskiej-Kuchta z lewobrzeżnej Warszawy, Anny Długołęckiej i Pawła Puchalskiego z Ursusa, Aleksandry Klimczyk z Jawora, Dagmary Jarosz z Ryk, Hanny Szulwic z Tucholi oraz Anny Jurczyk z nieznanej nam także miejscowości.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, laureatom i wyróżnionym gratulujemy oraz zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych we współpracy bibliotek z QES Agency, które już niebawem!
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni oczywiście naszym wielkim sprzymierzeńcom – bibliotekarkom i bibliotekarzom, którzy przeprowadzili całą akcję z tak ogromnym sukcesem.
Pozdrawiamy wszystkich fanów dobrej literatury!
Do usłyszenia wkrótce!

Poniżej zwycięska recenzja:

„Kiedy tylko zaczęłam czytać „Baku, Moskwa, Warszawa”, ledwie po pierwszych stronach lektury poczułam się, jakby autor wręczał mi właśnie nieoczekiwany prezent. Z wielu względów historię Sadiqa Aszurowa, artysty z Baku, czytałam jak historię kogoś bliskiego. Autor nie mógł tego wiedzieć, ale sprawił, że pewna rodzinna historia stała się dla mnie o wiele bardziej dostępna i zrozumiała.
Historia Sadiqa, opowiedziana jego własnymi słowami, sięga początków lat 50. ubiegłego wieku – a nawet wcześniej, jeśli wziąć pod uwagę przywoływane dzieje przodków bohatera-narratora. Napisana poniekąd na podstawie losów prawdziwego artysty urodzonego w Baku, jest zapisem wydarzeń osobistych bohatera, ale też historycznych ówczesnego ZSRR. Sadiq przyszedł na świat jako obywatel Związku Radzieckiego, w duszy był Azerem, zaznał studenckiego życia wśród ludzi z różnych zakątków ZSRR, a już jako dojrzały człowiek opuścił Wschód i zamieszkał w Polsce. Przeżył tyle zmian, a mimo to wciąż zachował swoje marzenia i nie porzucił sztuki.
Opowieść toczy się trochę jak gawęda, z niezliczoną galerią postaci i anegdot, przez które przebija pragnienie Sadiqa, aby zaznać prawdziwej miłości i wolności. To także opowieść o ciepłych relacjach z bliskimi, o rodzinie, przyjaciołach, kobietach, mentorach – i tych, którzy bezinteresowne podkładali mu nogę… Kiedy wreszcie spotyka miłość, zmienia się sytuacja geopolityczna, świat Sadiqa po raz kolejny przechodzi metamorfozę, a on sam wciąż jest wierny swoim marzeniom.
Jestem niezwykle wdzięczna za tę wielką przygodę, jaką było czytanie dziejów Sadiqa. Dzięki niej przybliżyłam się do historii członka mojej rodziny, który urodził się w Baku jako obywatel ZSRR (nieco później niż Sadiq), został też wcielony do Armii Czerwonej i musiał zmagać się z głodem, chłodem, nietolerancją… Dopóki po rozpadzie ZSRR nie wyemigrował, nie założył rodziny i nie zdobył nowego obywatelstwa, musiał nosić w sobie ciężar człowieka, który do końca nie wie, do jakiego miejsca przynależy. Nigdy nie chciał opowiadać zbyt wiele o tych trudnych latach ogromnej biedy i wszelkich braków. Teraz – dzięki losom Sadiqa – wiem znacznie więcej o tym, co mógł przeżyć. Gdyby „Baku, Moskwa, Warszawa” została kiedyś przetłumaczona na rosyjski, kupiłabym ją mu prezencie – myślę, że poczułby dużą więź z bohaterem.
Książka napisana jest niezwykle wiarygodnym językiem – opowieść Sadiqa jest głęboko zakorzeniona w jego postrzeganiu świata, nie mamy wątpliwości co do jego obserwacji i przeżyć. Obfitość opowiedzianych wydarzeń, z których część nie jest przecież wcale niezwykła, ale wyraziście zobrazowana, daje nam dostęp do przeżyć naocznego świadka minionej epoki. Lektura tej książki była dla mnie cenną lekcją, zarówno w sferze przeżyć, jak i zdobytej wiedzy.
Kończę pisać tę recenzję w chwili, gdy wojska armeńskie i azerskie znowu walczą o sporny kawałek ziemi. Tak silne są animozje między tymi narodami, tak trudne są emocje łączące się z przywiązaniem do ojczyzny, tak trudny jest historyczny spadek po byłym Związku Radzieckim. Z perspektywy bezpiecznej Europy wydarzenia na Kaukazie wydają się jednocześnie odległe i niepojęte. Dzięki książce Marcina Michała Wysockiego mam poczucie, że te okolice nie są mi już tak nieznane.”

 

Dziękujemy Pani Joanno za tak cenne słowa.

 

Autor admin

Baku, Moskwa, Warszawa – konkurs dla czytelników bibliotek.

Zasady „Konkursu na najlepszą recenzję książki <<Baku, Moskwa, Warszawa>>”, autorstwa Marcina Michała Wysockiego.

1/ Organizacja konkursu:

a/ Konkurs jest organizowany przez wydawcę – Qes Agency (www.qesagency.pl) z myślą o czytelnikach bibliotek.

b/ Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 1 do 30 września 2020 r. w bibliotekach, wypożyczalniach oraz klubach dyskusyjnych.

c/ Nagrodą w konkursie jest Tablet z funkcją czytnika e-book Wi-Fi, 7 cali, pdf, ePub, Adobe DRM, z możliwością czytania w nocy + pakiet 633 książek (ebook, wgranych do urządzenia).

d/ Wydawca na swój koszt dostarczy do bibliotek materiały promujące konkurs w postaci plakatów, fragmentów książki, skanu okładki oraz ulotek w formie elektronicznej, bądź (na życzenie) papierowej.

e/ Uczestnicy konkursu  mogą przesyłać swoje prace drogą mailową na adres: qes@qesagency.pl do 30 września 2020 roku.

f/ W dniu 5 października 2020 roku zbierze się komisja złożona z trzech osób: wydawcę, autora oraz współpracownika wydawcy, która wyłoni zwycięzcę.

g/ Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.qesagency.pl, w zakładce aktualności, w dniu 6 października 2020 r. W ślad za nim informacja ta pojawi się na stronach internetowych bibliotek.

h/ Zwycięzca otrzyma informację o wygranej drogą mailową wraz z prośbą o podanie danych umożliwiających rozliczanie podatkowe oraz dostarczenie nagrody.

i/ Koszty nagrody, w postaci czytnika oraz podatku od wygranej, pokryje wydawca.

2/ Warunki przystąpienia do konkursu:

a/ Warunkiem uczestnictwa biblioteki w konkursie jest:

  • przystąpienie do niego przed dniem 30 czerwca 2020 r.
  • nadesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: qes@qesagency.pl
  • przekazywanie informacji o konkursie na stronie internetowej biblioteki
  • umieszczenie w widocznych miejscach placówki plakatów oraz udostępnienie czytelnikom ulotki na temat  książki

3/ Zakup książek
Dodatkowo oferujemy bibliotekom możliwość zakupu książek bezpośrednio od wydawcy w promocyjnej cenie  21 zł brutto/szt.

Książki są też dostępne u naszych dystrybutorów: Azymut, Gandalf, Bonito, Dressler, Ateneum.

Zakup książek nie jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

4/ Spotkania autorskie

Na życzenie bibliotek, których czytelnicy wyrażą duże zainteresowanie konkursem, wydawca zobowiązuje się zorganizować bezpłatne spotkanie autorskie. W zależności od sytuacji epidemicznej – online, bądź osobiste. Przy sprzyjających okolicznościach, może zostać połączone z wręczeniem nagrody zwycięzcy konkursu.